Departamenti i Biologji-Kimisë

Përgjegjës i departamentit: Dr. Arben Gjata (CV)

1. Dr. Redi Buzo (CV)

2. PhD. Gloria Dimco (CV)

3. Dr. Desareda Mero (CV)

4. Dr. Tanja Kamburi (CV)

5. Msc. Eralda Belishta (CV)

6. Msc. Xhuljana Qirinxhi (CV)