DEPARTAMENTI I AGROBIZNESIT

  • Programi i studimit: Agrobiznes

Ky program iu ofron studentëve mundësinë për t’u njohur me menaxhimin e sipërmarrjeve në fushën e agrobiznesit si dhe si të merret përsipër organizimi i një biznesi të vogël, dhe të mesëm privat nga pikëpamja e drejtimit financiar të agrobiznesit, në lidhje me ekonominë globale për vendosjen e çmimeve, të drejtat dhe detyrimet e biznesit, rritjen e shkallës së konkurrimit të sa më shumë firmave vendase.

  1. Prof. as. dr.  Avni Spaholli (Përgjegjës  departamenti)
  2. Prof. as. dr. Gjergji Mero (Dekan i Fakultetit)
  3. Dr. Dorjan  Marku
  4. Dr. Ilir  Sosoli
  5. As. Pedagog.  Aldona Minga
  6. As. Pedagog. Ardian Çërava
  7. Msc. Fatos Zerrelli
  8. Feskë Hoxha  (Sekretare-laborante)

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet