U ZHVILLUA KONGRESI III I RRJETIT TË UNIVERSITETEVE TË BALLKANIT

Më 7 dhe 8 maj 2010, në Universitetin e Trakisë, qyteti i Edirnesë në Turqi, u zhvillua Kongresi III i Rrjetit të Universiteteve të Ballkanit.

Në këtë Kongres merrnin pjesë rektorë dhe autoritete të tjera nga të gjitha universitetet e Ballkanit.

Nga Universiteti i Korçës morën pjesë zëvendësrektori i Universitetit, prof. dr. Ali Jashari dhe msc. Adrian Çërava.

Përfaqësuesit e Universitetit të Korçës u pritën në një takim të veçantë nga Rektori i Universitetit të Trakias, njëherësh dhe president i Kongresit, prof. dr.Enver Duran.

Në seancën e dytë të Kongresit u lexua kumtesa e prof. as. dr. Gjergji Mero, Rektor i Universitetit të Korçës, me temë: “The Estabilshment of Higher Education Over Through Cooperation in National, Regional and Europian Level”.

Gjatë ditëve të Kongresit, prof. dr. Ali Jashari u takua dhe bisedoi me përfaqësues të ndryshëm të Universiteteve të Ballkanit për forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe shumëpalësh në fusha me interes të përbashkët.

Kongresi  IV i Rrjetit të Universiteteve të Ballkanit do të zhvillohet në maj 2011, në Tiranë, president i të cilit u zgjodh prof. dr. Dhori Kule, Rektor i Universitetit të Tiranës.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet