DISKRIMINIMI NË PUNË KA QENË TEMA E NJË SEMINARI TRAJNUES DHE SENSIBILIZUES ZHVILLUAR ME STUDENTË TË UNIVERSITETIT “ FAN S. NOLI” TË KORÇËS

Në datën 21 Prill në ambjentet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit “ Fan S. Noli” të Korçës, Fondacioni “RINI Albania”, me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, ka zhvilluar një  trajnim sensibilizues lidhur me “ Krijimin e një kulture ankimi duke u mbështetur te ligji shqiptar i Anti-Diskriminimit”. Në trajnim morën pjesë studentë të punësuar apo punëkërkues potencialë. Në mjedise të caktuara të Universitetit u shfaqën edhe postera sensibiluezues, ndërsa për studentët u shpërndanë broshura informuese kundër diskriminimit në punë dhe u lidhen ura kontakti për të denoncuar diskriminimin. Trajnuesit dhe studentet sollën shembuj konkretë  te rasteve të diskriminimit në punë.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet