Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Western Balkans Fund ka hapur thirrjen e gjashtë për projektpropozime.

Fushat tematike të kësaj thirrjeje për projektpropozime janë:

  1. Bashkëpunimi kulturor– Forcimi i identitetit kulturor rajonal dhe dialogut ndërkulturor në Ballkanin Perëndimor, ngarritja e bashkëpunimit përmes iniciativave, aktiviteteve dhe projekteve kulturore.
  2. Edukimi dhe shkëmbimi shkencor– Promovimi i projekteve/aktiviteteve rajonale që synojnë zhvillimin e arsimit, rritja dhe shtrirja e tij, ngritja e kapaciteteve dhe lëvizshmëria, shkëmbimet rajonale shkencore dhe kërkimore etj
  3. Zhvillimi i qëndrueshëm – Avancimi i kohezionit rajonal dhe mbështetja e partneritetit institucional në zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

Afati i fundit për aplikim është data 27 dhjetor 2023

Të gjitha aplikimet duhet të dorëzohen online, përmes Sistemit të Menaxhimit të Granteve Online. VIZITO www.wbfportal/applicant/

Për më më shumë informacion ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e thirrjes, të disponueshme në

https://wbfportal.org/applicant/

Leave a Reply