Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“VLERA E PRAKTIKËS SI ELEMENT I RËNDËSISHËM QË LIDH STUDENTËT ME TREGUN E PUNËS”

Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë

Koordinator: Prof.as.dr. Mirela Cini

Kohëzgjatja: 7 muaj

Viti: 2024

Qëllimi i projektit:

Të eksplorojë vlerën e praktikës dhe të kuptojë se si studentët zhvillojnë aftësitë, vlerat dhe qëllimet si rezultat i përvojave të tyre praktike.Të zbulojë mënyrat në të cilat zhvillohen qëllimet vlerat qëndrimet dhe kompetencat e studentëve gjatë praktikës. Të kuptojë si studentët e perceptojnë aftësinë e tyre për vete me vlerësimet e dhëna nga organizata pritëse.

Leave a Reply