Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Universiteti i Shkencave të Aplikuara Vidzeme, ju fton të merrni pjesë në Blended Intensive Program(BIP) , “Wood Technology Hackathon” cili do të organizohet nga ViA në Valmiera, Letoni.

Pjesëmarrësit: Studentët dhe stafi  duhet të jenë  nga fusha e Ndërtimit dhe IT

Kredite të dhëna për studentët: 3 ECTS

Shpenzimet:

Mbështetja individuale e BIP (bursa Erasmus+) mbulon shpenzimet që lidhen me udhëtimin, akomodimin dhe ushqimin.

Programi mund të ndiqet :

Fizikisht: 22 shkurt – 26 shkurt 2024

Online: 7 shkurt – 8 shkurt 2024

Afatet:

Afati i aplikimit: 21 janar 2024

Letrat e pranimit: 28 janar 2024

Për të aplikuar ju lutem vizitoni: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PJjSINAGU0SYK-7uIcudaHhPFR92I7FPrtU9gk8uJA5UN1FZRVBCMzMyR0xPME9IQ09NSkkzRTFMVS4u

Leave a Reply