Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

University of Macedonia, Selanik, Greqi  organizon “1st Erasmus+ International Staff Week” nga 15 deri më 19 prill 2024, në Selanik.

Objektivat kryesore do të përfshijnë:

•             Praktikat më të mira në trajnimet Erasmus +

•             Praktikat më të mira në lidhje me  International Credit Mobility

•             Përfshirja dhe Diversiteti

•             Shërbimet bibliotekare

•             Ngjarjet kulturore

Detajet rreth programit dhe procesit të aplikimit mund të gjenden në faqen e internetit:  https://www.uom.gr/en/erasmus-office

Regjistrimi: Nëse dëshironi të merrni pjesë, ju lutemi, plotësoni dhe dorëzoni formularin e regjistrimit  https://docs.google.com/forms/d/1xQBgoPM0Loo-Ukj26JhodlHF8BT1yvH43TlxJdLpxqU/edit

Afati i fundit i aplikimit është 20 janar 2024.

Përzgjedhja do të bazohet në informacionin e dhënë në formularin e aplikimit dhe rezultatet do t’u komunikohen të gjithë aplikantëve jo më vonë se fillimi i shkurtit 2024.

Leave a Reply