Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” ËSHTË VLERËSUAR ME “ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION”  PËR VITET 2021-2027, DUKE U BËRË NJË NDËR 7 UNIVERSITETET PËRFITUESE

Komisioni Evropian së fundmi i ka dhënë Universitetit “Fan S. Noli”, Kartën Erasmus për Arsimin e Lartë (ECHE) 2021-2027. Karta Erasmus për Arsimin e Lartë (ECHE) i jep mundësinë Universitetit “Fan S. Noli” të jetë pjesë e aktivitete  të bashkëpunimit  ndërkombëtar, projekte, lëvizshmëri mësimore etj. në kuadër të Programit të ri Erasmus+ gjatë viteve 2021-2027.

Leave a Reply