Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për shprehje interesi 2024: Zhvillimi i shkencave në frëngjisht në ECO

Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore, në kuadër të 30-vjetorit të saj, shpall thirrjen për shprehje interesi që synon përmirësimin e cilësisë së formimit gjuhësor për studentët brenda universiteteve. 

Thirrja është e hapur deri më 17 mars 2024.

Thirrja për shprehje interesi “Zhvillimi i shkencave në frëngjisht në ECO” synon institucionet anëtare të AUF-së në Evropën Qendrore dhe Lindore që ofrojnë formime pjesërisht ose tërësisht në gjuhës frënge dhe dëshirojnë të përmirësojnë cilësinë e formimit gjuhësor për qëllime profesionale të studentëve, duke këkruar një lektor të gjuhës frënge.

Për më shumë informacion klikoni në linkun: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-2024-developpement-des-sciences-en-francais-en-eco/

Për informacione të mëtejshme drejtohuni pranë Specialistit të Sektorit të Projekteve dhe Kërkimit shkencor, Godina e Rektoratit, Kati II (si dhe projectsuniko@unkorce.edu.al & easabella@unkorce.edu.al.

Leave a Reply