Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Teknika biokimike të trajtimit të mbetjeve nga industria ushqimore në Rajonin e Korçës

Departamenti i Biologji-Kimisë

Drejtues i projektit: Dr. Redi Buzo, Dr. Desareda Mero

Kohëzgjatja: 11 muaj

Viti 2018

Qëllimi i projektit:

Karakterizimi i sasisë dhe natyrës së mbetjeve nga industria ushqimore në Rajonin e Korçës; Karakterizimi i vetive fiziko-kimike e baktereologjike të mbetjeve; Planifikimi i minimizimit apo eleminimit të ndotjeve; Vlerësimi i mundësive të përdorimit të mbetjeve për qëllime të dobishme; Rekomadime tek biznesi rajonal për eleminimin dhe kthimin e mbetjeve ne produkete sekondare.

Leave a Reply