Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Workshop-i i kompetencave në disiplinat bazë të edukimit

Departamenti i Edukimit

Drejtues i projektit: Prof.as.dr.Irena Nikaj

Viti 2018

Leave a Reply