Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

SESIONI I RADHËS PËR TRAJNIMET E MËSUESVE PRANË QENDRËS PËR FORMIMIN E VAZHDUAR

Të nderuar kolegë,

Ju njoftojmë se sesioni i radhës  për trajnimet e mësuesve pranë Qendrës për Formimin e Vazhduar, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, akredituar nga MASR-ja dhe IZHA ,  fillon në datën  7 Dhjetor 2018 ora 14.00.

Regjistrimi kryhet online në portalin:  trajnime.arsimi.gov.al 

Në përzgjedhjen për regjistrim duhet të zgjidhni  : Qyteti  KORÇË  Agjencia:

QENDRA PËR FORMIMIN E VAZHDUAR, UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” KORÇË  dhe kërko për modulin e dëshiruar për të cilin aplikon, ku jepet dhe mjedisi ku zhvillohet trajnimi.

Trajnimet zhvillohen pranë Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë dhe Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane. 

Qendra jonë zhvillon trajnimet sipas gjithë kërkesave të vendosura nga MASR-ja dhe IZHA dhe për këtë ka marrë dhe vlerësimet nga këto institucione.

Në fund të trajnimit jepet certifikatë me kredite. 1 KREDIT kushton  1000 lekë.

Pagesa kryhet pranë Postës Shqiptare. 

Mandati i pagesës merret ditën e parë të trajnimit.

Për çdo paqartësi  mund të kontaktoni në e-mailin:  olgerbrame@yahoo.com  numrin 0697430877,  ose drejtohuni pranë Qendrës për Formimin e Vazhduar, Kati III, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë .

Personi i Kontaktit: Olger Brame

Faleminderit ! 

 

 MANUALI PËR REGJISTRIMIN (PDF)

 > PËR APLIKIM KLIKO KËTU

 

Leave a Reply