Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR DY VENDE TË LIRA PUNE NË ADMINISTRATËN E PREFEKTIT TË QARKUT KORÇË

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • 2 (dy) pozicione specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Korçë – kategoria IV-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 8/12/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=2813

 

Leave a Reply