Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

KRIJIMI I BIZNESIT DHE INICIATIVAT E REJA NË SEKTORIN E AGROUSHQIMIT ISHIN QËLLIMI I NJË TAKIMI TË ZHVILLUAR NGA DEPARTAMENTI I AGROBIZNESIT, FAKULTETI I BUJQËSISË, NË KUADËR TË PROJEKTIT “ENHANCEMENT OF KNOËLEDGE TRANSFER IN THE FOOD SECTOR STRENGTHENING THE TECHNOLOGICAL TRANSFER OFFICES IN ALBANIAN UNIVERSITIES”

Në data 1-2 nëntor 2022, Departamenti i agrobiznesit, Fakulteti i Bujqësisë, në kuadër të implementimit të projektit “Enhancement of knowledge transfer in the food sector strengthening the technological transfer offices in Albanian universities“ TTO4FOOD u zhvillua një takim në lidhje me krijimin e biznesit në iniciativat e reja në sektorin e Agroushqimit.

Dr. Aldona Minga, koordinatore e projektit, si dhe pedagogët msc. Kristi Morava dhe msc. Katerina Pikuli në bashkepunim me znj. Gaia Tarani nga CIHEAM Bari, Itali prezantuan për studentët temat: “Kreativiteti dhe gjenerimi i ideve”; “Propozimi i vlerës” dhe “Modelet e biznesit”. Në këtë takim u dhanë ide të reja nga studentët për përpunimin e produkteteve bujqësore dhe jo vetëm.

Leave a Reply