Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

FILLIMI I VITIT AKADEMIK 2022-2023 PËR PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË “MASTER” VITI I

PROCESI MËSIMOR PËR STUDENTËT E VITIT TË PARË TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE” DO TË FILLOJË NË DATËN 21 NËNTOR 2022 SIPAS ORAREVE TË PUBLIKUARA NGA NJËSITË PËRKATËSE NË FAKULTETE DHE FAQEN WEB

SUKSESE !

Leave a Reply