Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

EKSPEDITË MËSIMORE E STUDENTËVE TË PROGRAMIT “HISTORI-GJEOGRAFI” NË JUG TË SHQIPËRISË

Studentët e programit të studimit “Bachelor” në “Histori-Gjeografi” zhvilluan një ekspeditë mësimore në jug të Shqipërisë.

Gjatë këtij udhetimi studimi studentët u njohën me njësi fiziko-gjeografike, me objekte të trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe me qendrat kryesore urbane në këtë zonë.

Udhëtimet  e stiudimit sipas tyre janë një mundësi shumë e mirë për të parë

Studentët e programit të studimit “Bachelor” në “Histori-Gjeografi” zhvilluan një ekspeditë mësimore në jug të Shqipërisë.

Gjatë këtij udhetimi studimi studentët u njohën me njësi fiziko-gjeografike, me objekte të trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe me qendrat kryesore urbane në këtë zonë.

Udhëtimet  estiudimit sipoas tyre jan ënjë mundësi shumë e mirë për të parë teorinë  e zhvillua rnë auditor të konkretizuar në terren teorinë e zhvilluar në auditor.  

Leave a Reply

sqAlbanian