Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“EDUKIM PËRMES KINEMASË”–VEPRIMTARI E DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT ME PJESËMARRJEN E STUDENTËVE TË FEF

Nga data 15-19 janar 2024 departamenti i Edukimit i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në kuadër të veprimtarisë së përvitshme “Edukim nëpërmjet kinemasë” organizoi “Javën e filmit”.

Të ftuar ishin studentë të të gjitha departamenteve të FEF, të cilët  gjatë kësaj jave ndoqën sipas një programi të përcaktuar filma dhe dokumentarë me tema të lamishme në përshtatje edhe me programet ku ata studiojnë, si:  dokumentar kushtuar masakrës së Reçakut, Kosovë (1999-2024), filmat “Freedom writters”, “The King speech”, “Quasi amici” etj.

Filmat e përzgjedhur, disa edhe me propozim nga vetë studentët prekin tema të gjithëpërfshirjes së nxënësve me nevoja të veçanta, projektimin shumëdimensional të ndihmesave, menaxhimin e klasës dhe vështirësitë e mësuesve fillestarë, aspekte historike dhe politike të vendeve të ndryshme, dimensionet sociale dhe kulturore si faktorë kyç në edukimin e fëmijëve dhe marrëdhënieve shkollë-komunitet.

Të gjitha këto janë edhe tema diskutimi në lektoriume të ndryshme me studentët e FEF.

Leave a Reply