Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

CERTIFIKATA VLERËSIMI PËR STUDENTËT QË MORËN PJESË NË EDICIONI IV TË LABORATORIT  TË DEBATIT UNIVERSITAR “NGA FJALA TEK VEPRIMI”

Në datën 21 shkurt 2023, në mjediset e Rektoratit për studentët, të cilët përfaqësuan denjësisht Universitetin “Fan S. Noli” në veprimtarinë “Laboratori i Debatit Universitar–Nga fjala tek Veprimi, edicioni IV” u shpërndanë certifikata pjesëmarrjeje. Vlerësimin me këtë certifikatë në emër të Universitetit e bëri zëvendësrektori për shkencën dhe projektet, dr. Benita Stavre dhe specialisti i Qendrës së Karrierës dhe Alumnit, dr. Romeo Terolli.

Certifikatat kishin motivacionin: Për angazhimin dinjitoz në veprimtarinë “Laboratori i Debatit Universitar–Nga Fjala tek Veprimi, edicioni IV”, për mbështetjen e pakushtëzuar në përmbushjen e veprimtarive edukative, për fuqizimin e rolit të të rinjve (studentëve) për të qenë qytetarë proaktivë, me mendim kritik e aftësi të të folurit në publik, për të nxitur kulturën e debatit, për gjallërimin e jetës studentore, për promovimin e vlerave qytetare, si dhe për ndërtimin e një mjedisi bashkëpunues e paqësor. Në shenjë falënderimi nga Rektorati, pedagogët dhe studentët e Universitetit “Fan S. Noli”.”

Studentët që përfaqësuan Universitetin “Fan S. Noli” janë Romina Xhaferi, Joana Katundi, Dalina Krekas, Elva Lera, Silvana Firanj, Ketiana Papa, Erdi Mallkas dhe Eriona Dëmba.

Leave a Reply