Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

AKADEMIA E DIMRIT PËR DIPLOMACI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

AKADEMIA E DIMRIT PËR DIPLOMACI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

Afati i aplikimit: 30 Nëntor 2017

Hapur për:  të gjithë studentët

Data dhe vendi: 08-11 Dhjetor 2017 në Prishtinë, Republika e Kosovës
 

Përshkrimi

Qëllimi i përgjithshëm i këtij kursi do të jetë futja e studentëve në artin e diplomacisë në traditën perëndimore me theks në fillimet e shekullit të 19-të, përmes politikës bashkëkohore ndërkombëtare. Në veçanti, kursi do të theksojë arritjet e rolit të diplomacisë, komunikimit diplomatik, diplomacisë parandaluese dhe diplomacisë detyruese me kalimin e kohës dhe se si faktorë të tillë si teknologjia, komunikimet dhe ideologjia kanë ndikuar në efikasitetin e procesit diplomatik.

Do të kualifikohen?

Studentët me njohuri akademike dhe interesa të përgjithshme në diplomaci, marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomatike, do të përfitojnë nga njëri-tjetri në një proces mësimi ndërkulturor dhe ndërdisiplinor. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë pjesëmarrësit / kandidatët e mundshëm që nuk kanë nevojë për viza hyrëse në Republikën e Kosovës.

Tarifa e pagesës për pjesëmarrësit është 115 Euro. Për pjesëmarrësit / kandidatët jo-kosovarë (nga të gjitha shtetet e tjera), do të përfshihen pushimet e kafesë, tre dreka, strehim për tre netë, ligjërata, seminare, materialet e kursit, ngjarjet shoqërore, vizitat studimore dhe certifikimin.

Si të aplikoni?

Për informacione të mëtejshme kontaktoni në këtë e-mail: prot.diplo.academy@gmail.com 

Leave a Reply