Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

AGJENCIA KOMBËTARE E KËRKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT DREJTORIA E PROGRAMEVE KOMBËTARE (AAKSHI) KA SHPALLUR THIRRJEN PËR APLIKIM PËR PROJEKTET KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE TË ZHVILLIMIT (PKKZH) PËR VITIN 2024

AKKSHI shpall thirrjen për aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit për vitin 2024 në fushat prioritare si më poshtë:

– Biodiversiteti dhe Mjedisi

– Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia

– Shëndetësia dhe shkencat mjekësore

– Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit

– Shkencat Sociale dhe Albanologjike

– Uji dhe Energjia

Kohëzgjatja PKKZH është deri në 24 muaj.

Afati i fundit për aplikim është data 28.02.2024.

Vlera maksimale e projektit është deri në 4.000.000 lekë .

Më shumë informacion do të gjeni tek linku: https://nasri.gov.al/wpcontent/uploads/2023/12/THIRRJE_P%C3%8BR_APLIKIM_PKKZH_Final.pdf

Udhëzuesin dhe Formën e aplikimit mund t’i gjeni në faqen zyrtare të AKKSHI: http://www.nasri.gov.al

Leave a Reply