Qendra e Karrierës dhe Alumni

Qendra drejt suksesit! – Prej Universitetit në karrierë!

Qendra e Karrierës dhe Alumni funksionon prej nëntorit të vitit 2012. Ajo u krijua si një zyrë për të ndihmuar studentët të  hedhin hapat e para profesionalë.

Qendra e Karrierës dhe Alumni është ura lidhëse midis studentëve (punëkërkuesve) dhe punëmarrësve (biznesi, administrata publike). Ajo synon të inkurajojë studentët për planifikimin e karrierës nëpërmjet trajnimeve, forumeve, projketeve të punësimit, seminareve informuese dhe takimeve me studentët.

Objektivi i QKA është të mbështesë studentët dhe t’i përgatisë ata në përballjen me tregun e punës.

Qendra e Karrierës dhe Alumni bashkëpunon me institucionet publike dhe private në qarkun e Korçës: me Drejtorinë Arsimore Rajonale, Bashkinë e Qytetit, Zyrën e Punës, banka dhe klinika mjekësore si dhe organizata të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Ofron:

 • Këshillim
 • Orientim
 • Trajnim
 • Mbështeje

Shërbimet:

 • Jep informacion për bursa, konferenca studentore dhe trajnime për studentët
 • U krijon studentëve mundësi  për punë vullnetare pranë QKA
 • organizon seanca informuese me studentët për pozionet e lira në sektorin privat dhe biznese
 • organizon aktivitete dhe Panairin e Karrierës
 • organizon leksione të hapura mbi këshillimin e karrierës(pergatitja e CV, leter motivimi, paraqitja ne nje interviste pune, zhvillimi i lidership-it dhe iniciativave, etj)
 • mbështet studentët për iniciativa sipërmarrje
 • ProfilVirtual -rrjet social që bën të mundur lidhjen e studentëve me universitetin dhe bizneset
 • Krijimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve me studentët që kanë përfunduar studimet (Alumni)

Për më shumë informacion mund të kontaktoni me:

Msc. Ersida Çuka
Specialiste
Qendra e Karrierës dhe Alumni

email: ersidacuka@gmail.com
           qk.uniko@gmail.com
           studentcenter@yahoo.com

Adresa:
Universiteti "Fan S. Noli" Korçë,
Godina e Rektoratit, Kati 2-të, Zyra nr. 029

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com