Departamenti i Informatikës

Përgjegjës: Dr. Rafail Prodani (CV)

Dr. Blerina Çeliku (CV)

Dr. Marijon Pano (CV)

Msc. Dhori Beta (CV)

Msc. Erma Pema (CV)

Msc. Marsel Kotori (CV)

Msc. Emis Simo (CV)