NJOFTIM PËR PROVIMET E SEZONIT TË DIMRIT

Njoftohen të gjithë studentët e UNIKO se, mbështetur në deklaratën e ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe pas miratimit nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, provimet e sezonit të dimrit do të zhvillohen të alternuara në auditor ose online. Për oraret dhe mënyrën e zhvillimit të tyre do të njoftoheni nëpërmjet një lajmërimi të dytë.   

SUKSESE!