NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË WORKSHOP ME TEMË "ACTIVE YOUTH IN THE ELECTORAL PROCESS"

Datat e zhvillimit të workshop: 1-5 dhjetor 2020.

Vendi i zhvillimit të workshop: Durrës, Shqipëri.

Afati i fundit për aplikimin online është data: 30 tetor 2020.

Gjuha e workshop: Gjuha Angleze.

Për më shumë informacion mbi kriteret dhe aplikimin online klikoni linkun:

https://ypn.al/call-for-application/?fbclid=IwAR2-Cp2EG8W6PE_fIwTyjt3TipvRKROUwe06ecOmmC9ceg9u7ccxGhLsAsg