Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Zhvillimi i agroturizmit përmes rritjes së kapaciteteve menaxheriale dhe promovimit të vlerave më të mira

Departamenti i Agrobiznesit

Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Gjergji Mero

Kohëzgjatja: 3 muaj

Viti 2018

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i performancës së aktorëve agro-turistikë të Qarkut të Korçës përmes përmirësimit të praktikave menaxheriale, promovimit të traditave dhe evidentimit të vlerave më të mira kulturore

Leave a Reply