Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” PJESË E PANAIRIT “EU4EDUCATION”

Në datën 3 nëntor 2021, Universiteti “Fan S. Noli” merr pjesë në panairin ‘EU4Education’, i cili organizohet në mjediset e Europe-House në Tiranë. Qëllimi i këtij panairi është informimi i studentëve dhe të rinjve për “Erasmus+ mobilities”. Në stendën e UNIKO, specialistë të Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë janë duke prezantuar dhe promovuar thirrje për mobilitete për studentët, si dhe informacione për projektet CBHE në të cilat universiteti është pjesëmarrës.

Leave a Reply