Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

U ZHVILLUAN NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” TRAJNIME PËR STAFIN AKADEMIK DHE NDIHMËSAKADEMIK NË LIDHJE ME PUBLIKIMET SHKENCORE

Në datën 6 qershor 2023, në mjediset e Rektoratit u zhvilluan trajnime për stafin akademik dhe ndihmësakademik në lidhje me publikimet shkencore. Trajnimet u ofruan nga Associate Professor, PhD. BetsAnn Smith, drejtor i programit të Doktoraturës në Lidership në Universitetin Shtetëror të Miçiganit, gjithashtu eksperte e vlerësimit të artikujve shkencorë në disa nga revistat më prestigjoze të Evropës dhe të Amerikës. 

Trajnuesja i njohu të pranishmit me procedurat e botimeve shkencore në buletine ndërkombëtare, si dhe me website dhe burime literature të rëndësishme për këto botime. Gjithashtu ajo ofroi ekspertizën e saj për stafet akademike dhe kërkuesit shkencorë në lidhje me vlerësimin e artikujve për botim në revista shkencore, për gjetjen e literaturës burimore, si dhe për kriteret që duhet të përmbushë një artikull për t’u publikuar në Buletinë Shkencorë.

Leave a Reply