Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

STUDENTËT E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” ANGAZHOHEN NË ORGANIZIMIN E OLIMPIADËS “ZGJIDHJE E ZGJUAR” PËR NXËNËS TË KLASAVE VII TË SHKOLLAVE 9-VJEÇARE

Në datën 13 maj 2022 në mjediset e Qytezës së Fëmijëve u zhvillua olimpiada e matematikës: “Zgjidhje e zgjuar” për klasat e VII e organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve, studentët e departamentit të Matematikës në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Universiteti “Fan S. Noli” dhe të ALUMNI-t. 

Leave a Reply