Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

STUDENTË TË KLUBEVE TË DEBATIT TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” MORËN PJESË NË TRAJNIMIN “FORMULIMI I ARGUMENTIT DHE KOMUNIKIMI” NË KUADËR TË PROGRAMIT “DEBATING ECONOMICS” TË JUNIOR ACHIEVEMENT OF ALBANIA

Në datën 27 mars 2024 në kuadër të programit “Debating Economics” të Junior Achievement of Albania, studentë të Klubeve të Debatit, të fakultetit të Ekonomisë me koordinatore pedagogen, dr. Klaudia Lipi dhe student të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, me koordinatore pedagogen, dr. Edlira Xega morën pjesë në trajnimin me temë: “Formulimi i argumentit dhe komunikimi” me trajnuese prof. as. Ogerta Koruti Stroka.

Temat e trajtuara në këtë trajnim kishin si qëllim zhvillimin e mendimit kritik, të folurit në publik, përgatitjen e argumentave dhe kundërargumentave, llojet e debatit, teknikat e komunikimit në formatin e përzgjedhur, si: mesazhi, vëzhgimi, dëgjimi, kodimi, zëri, konfidenca, gjuha etj.

Këto debate synojnë të pajisin studentët me aftësi të nevojshme për tregun e punës, t`i rritin profesionalish, si dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre debatuese.

Leave a Reply