Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË, SFIDAT E VETËVLERËSIMIT TË INSTITUCIONEVE TË AL, PROGRAMET E DIPLOMËS, TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS DHE MIKROKREDENCIALET, MUNDËSITË E BOTIMIT DHE ORGANIZIMIT TË KONFERENCAVE SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ISHIN TEMAT E TRAJNIMIT TË PARË ME STAF AKADEMIK DHE ADMINISTARTIV TË UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” TË CILAT ZHVILLOHEN NË KUADËR TË PROJEKTIT VALEUX 

Zëvendësrektori për Kërkimin dhe Marrëdhëniet me Jashtë, dr. Benita Stavre theksoi edhe njëherë workshop-i do të mbahet si një qasje më e mirë praktike, duke marrë parasysh Bashkëpunimin Virtual. Kjo qasje lejon transferimin e drejtpërdrejtë të elementeve të përzgjedhur të Mësimit Virtual Bashkëpunues në praktika mësimore të stafit akademik, pjesëmarrës në institucionet e tyre të përkatëse.

Tema e parë e trajnimit, i cili u organizua nga International School for Social and Business Studies, Slloveni: “Trajnim mbi Sigurimin e cilësisë në AL dhe sfidat e vetëvlerësimit të institucioneve të AL” nga dr. Nada Trunk Sirca. Më pas, dr. Ales Trunk referoi temën “Trajnim mbi mundësitë e botimit dhe organizimin e konferencave shkencore ndërkombëtare”, ndërsa msc. Anica Novac u ndal në “Trajnim për sigurimin e cilësisë në Arsimin e Lartë, programet e diplomës, të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe mikrokredencialet, njohja e njohurive dhe aftësive në AL”.

Leave a Reply