Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sherbime Online

Në kuadrin e informatizimit të databazës së sekretarive mësimore dhe shërbimeve online për studentët dhe stafin akademik të universitetit, rektorati i njofton stafin akademik dhe gjithë studentët e viteve të para, në të gjitha programet e studimit, se tashmë këto shërbime janë në përdorim, për sezonin e provimeve shkurt-mars 2014. Studentët dhe pedagogët mund të kenë akses në këto shërbime nëpërmjet menusë ”Shërbime Online”.

Leave a Reply