Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Departamenti i Gjuhë-Letërsisë

Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi

Kohëzgjatja: 12 muaj

Viti 2021

Qëllimi i projektit:

Nxitja dhe promovimi i talenteve krijues të studentëve nëpermjet ngritjes së një laboratori krijues që synon trajnimin në përmirësimin e teknikave letrare të studentëve. Tekstet më të mira të studentëve gjykohen nga pedagogë dhe shkrimtarë të afirmuar të rajonit. Sa më sipër kulmon me Festivalin letrar, i cili vijohet nga botimi i “Antologjisë vjetore të studentëve”, shteg për çeljen e një tradite të botimeve cilësore për studentët.

Leave a Reply