Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJË GRUP DEPUTETËSH NGA KOMISIONI PËR EDUKIMIN DHE  MJETET  E INFORMIMIT PUBLIK ISHIN NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”, KU DISKUTUAN ME STAFIN MBI LIGJIN E ARSIMIT TË LARTË 

Në datën 28 qershor 2024 një grup deputetësh nga Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ishin në Universitetin “Fan S. Noli”, ku diskutuan me stafin e këtij Universiteti mbi Ligjin e Arsimit të Lartë. 

Sipas kryetares së këtij Komisioni, znj. Flutura Açka qëllimi i takimit ishte parashtrimi dhe mbledhja e ideve mbi mënyrën se si mund të përmirësohet më tej ndryshimi/zbatimi i këtij ligji në të mirë të kontekstit të Institucioneve të Arsimit të Lartë. Ajo nënvizoi se takimi vjen në kuadër të një turi monitorimesh që ky komision po zhvillon në vend. Sipas saj takimi në Universitetin e Korçës ka qenë një ndër më mbresëlënësit sa i takon çështjeve të ngritura nga të pranishmit, të cilat kërkojnë një kombinim të punës së këtij komisioni me ministrinë dhe stafet akademike. Gjithashtu, ndërsa veçoi disa nga çështjet kryesore të trajtuara si akreditimi e programet e studimit ajo u ndal në programet e mësuesisë. 

Zëvendësrektori për shkencën dhe projektet, prof. as. dr. Benita Stavre theksoi se bëhet fjalë për një ligj që është maturuar dhe ka vite që zbatohet kështu që edhe diskutimi u fokusua në formatin e prakticitetit të zbatimit të këtij ligji. Risitë që solli universiteti në lidhje me rekomandimet për përmirësime të mëtejshme në kuadrin ligjor fokusohen kryesisht në ndërkombëtarizimin e universiteteve. Një tjetër element i rëndësishëm që u diskutua kishte lidhje me formatin e  programeve mësimore me pikësynim prakticitetin, ndërsa një tjetër element po kaq i rëndësishëm ishte edhe diskutimi mbi krijimin e një formati balancues midis punës kërkimore dhe aktivitetit mësimor të stafit akademik.

Në takim ishin të pranishëm edhe deputetë të Qarkut të Korçës, të cilët vlerësuan stafin, punën dhe veprimtarinë e suksesshme ndër vite të UNIKO. Ata së bashku me anëtarët e tjerë të këtij komisioni u shprehën të gatshëm që zërin e Universitetit të Korçës ta përcjellin në instancat përkatëse për t`i dhënë rëndësinë, vlerësimin e duhur dhe mbështetjen e nevojshme zhvillimit të mëtejshëm këtij Institucioni të Arsimit të Lartë.   

Leave a Reply