Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“LEGJISLACIONI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE DHE E DREJTA PËR INFORMIM”-TRAJNIM NGA KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE ME STAFIN E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Në datën 23 dhjetor 2021 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi një trajnim online në mjediset e rektoratit, ku të pranishëm ishin pedagogë, studentë dhe stafin ndihmësakademik e administrativ i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë.

Tema ishte: “Legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave personale dhe e drejta për informim”.  

Leave a Reply