Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

HAPET PROGRAMI 2 –VJEÇAR ME KARAKTER PROFESIONAL “EDUKIM PËR FOSHNJËRINË DHE FËMIJËRINË E HERSHME”

Në Universitetin “Fan S. Noli” hapet programi më i ri i studimit 2-vjeçar me karakter profesional “Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme”

Në këtë program studimi mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm, të cilët janë pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të arsimit të mesëm. Në këtë program nuk ka kriter të notës mesatare.

Të gjithë maturantët e interesuar për më tepër informacion mund të drejtohen pranë sekretarisë së Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë të Universitetit “Fan S. Noli” brenda datës 26 Tetor 2017

Leave a Reply