Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

FILLOI PRANIMI I ARTIKUJVE PER BULETININ SHKENCOR 2016 – SERIA E SHKENCAVE TE ZBATUARA

Lajmërohen të gjithë të intersuarit se pranimi i artikujve për buletinin shkencor – seria e shkencave te zbatuara, do të bëhet prej datës 1 Qershor – 31 Gusht 2016.

Artikujt mund ti dërgoni me e-mail në adresën: buletinishkencor@yahoo.com

Çdo artikull duhet të jetë i redaktuar dhe sipas kritereve të përcaktuara.

Faleminderit

Leave a Reply