Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DOKUMENTE STANDARTE TE ANKANDIT PUBLIK 2015

Ankand i Hapur   " Shitje prodhimesh blegtorale te EDE-së, – shtator 2014 "kliko

Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (vica,molle) – tetor 2014 "kliko

Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (vica) – nentor 2014 "kliko

Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (qumesht) – janar 2015 "kliko

Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (meshqera) – mars 2015 "kliko

Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (jonxhe) – maj 2015 "kliko

 

Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (shitje burxhaku) – korrik 2015 "…..kliko

 

Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (shitje burxhaku) – shtator 2015 "….kliko

Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (mollë) – tetor 2015 "….kliko

Ankand i Hapur   " Shitje jonxhe dhe burxhaku – prill 2016 "….kliko

Ankand i Hapur   Shitje gruri dhe elbi – qershor 2016"…..kliko

Leave a Reply