Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“EKSPLORIMI, MBLEDHJA DHE RUAJTJA E VARIETETEVE LOKALE TË BIMËVE DHE TË AFËRME TË EGËR TË KULTURAVE BUJQËSORE DHE DOKUMENTACIONI I NJOHURIVE TRADICIONALE ETNOBOTANIKE NË ZONËN GORË-OPAR”

Departamenti i Agronomisë, Fakulteti i Bujqësisë

Koordinator: Prof. dr. Robert Damo

Kohëzgjatja: 7 muaj

Viti:2024

Qëllimi i projektit:

Qëllimi i këtij projekti është evidentimi dhe grumbullimi i diversitetit gjenetik të farave të fermerëve (variteteve lokale), të afërme të egër të kulturave bujqësore dhe ruajtja e tyre dhe inventarizimi dhe dokumentimi i njohurive tradicionale lokale për përdorimin e bimëve me synimin e ruajtjes së diversitetit biokulturor dhe përdorimin e tij për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës.

Leave a Reply