Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“100 VJETORI I REVOLUCIONIT TË QERSHORIT SIPAS TË PËRKOHSHMËVE “GAZET E KORÇËS” DHE “SHQIPTARI I AMERIKËS” (qershor 1924- dhejtor 1924)

Departamenti i Histori-Gjeografisë, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

Koordinator: Ph.D. Metin Venxha

Kohëzgjatja: 7 muaj

Viti: 2024

Qëllimi i projektit:

Kërkimi shkencor dhe analiza e të dhënave të bibliotekave dhe arkivave në fushën e albanologjisë në lidhje me projektin e mësipërm. Në kuadër të 100 vjetorit të Revolucionit të Qershorit ky projekt kërkon të hulumtojë qasjen që ka pasur shtypi korçar ndaj kësaj ngjarje shumë të rëndësishme për historinë kombëtare. Qëndrimi i gazetareve te qytetit mbi revolucionin, kush ishin gazetat që mbështesnin lëvizjen dhe kush ishin kundër. Cilat ishin rrymat politike në rajonin e Korçës dhe këndvështrimi i tyre mbi këtë lëvizje.

Leave a Reply