Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Dekani i Fakultetit

Mirë se vini në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin “Fan S. Noli”. Unë jam i sigurt që ju do të gjeni këtu kohën tuaj, stimuluese dhe të dobishme, si intelektualisht dhe nga ana sociale.

Ju hyni në një program studimi që merret me disa nga problemet më themelore që ndikojnë në mirëqenien e popujve të botës. Ngjarjet ekonomike dhe rrethanat janë vazhdimisht duke paraqitur sfida të reja për analistët, strategët dhe hartuesit e politikave. Ekonomia globale është e ndërlidhur përmes tregtisë dhe lidhjeve financiare, duke sjellë mundësi dhe përfitime, por edhe kompleksitet dhe rreziqe më të mëdha.

Si një student i Fakultetit të Ekonomisë, ju do të gjeni një program që vazhdimisht rifreskohet, që ju tërheq në të menduarit bashkëkohor rreth problemeve ekonomike. Fakulteti i Ekonomisë punon për një përsosmëri pedagogjike dhe angazhon studentët në një mjedis të të mësuarit interaktiv, ku ju jo vetëm do të fitoni njohuri dhe aftësi analitike për të krijuar një platformë për karrierën tuaj të ardhshme, por do të zhvilloni edhe aftësitë tuaja për të përdorur me efektivitet këtë platformë.

Unë shpresoj se ju do të përfitoni të gjitha ato që Fakulteti i Ekonomisë,  ka për të ofruar. Stafi i Fakultetit do të bëjë pjesën e tij në ndihmë të tranzicionit tuaj në jetën universitare, duke e bërë përvojën tuaj të kënaqshme dhe të suksesshme.

 

Prof.as.dr Frederik Cucllari

Nr.Tel: ++355 822 42201

e-mail: fcucllari@unkorce.edu.al

e-mail: fcucllari@gmail.com

Leave a Reply