Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Dega e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional

DEGA E KURRIKULAVE DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL

Msc. Olger Brame – Kryetar i degës së Kurikulave dhe Vlerësimit Institucional
email: olgerbrame@yahoo.com

a. Sektori i Mësimit dhe Kurrikulave

Msc. Albina Pajo – Specialiste
email: albina.pajo@yahoo.com

b. Sektori i Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional

Msc. Artur Prifti – Përgjegjës
email: arturprifti@rocketmail.com

Msc. Olger Brame – Anëtar (NjBSC)
email: olgerbrame@yahoo.com

Msc. Maria Dojçe – Anëtar (NjBSC)
email: maria.dojce@gmail.com

Prof.as Nikollaq Roshanji – Anëtar (NjBSC)
email: nikoro60@yahoo.com

Msc. Aida Mosko – Anëtar (NjBSC)
email: aidamosko@yahoo.com

c. Qendra e Karrierës dhe Alumni

Msc. Ersida Çuka – Specialiste
email: ersidacuka@gmail.com

Msc. Fotjola Stillo – Specialiste
email: fotjola77@gmail.com

d. Qendra e Ekselencës për formimin e vazhduar

Leave a Reply