Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” PJESË E PANAIRIT “EU4EDUCATION”

Në datën 3 nëntor 2021, Universiteti “Fan S. Noli” merr pjesë në panairin ‘EU4Education’, i cili organizohet në mjediset e Europe-House në Tiranë. Qëllimi i këtij panairi është informimi i studentëve dhe të rinjve për “Erasmus+ mobilities”. Në stendën e UNIKO, specialistë të Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë janë duke prezantuar dhe promovuar thirrje për mobilitete për studentët, si dhe informacione për projektet CBHE, ku universiteti është pjesëmarrës.

Leave a Reply