Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

THIRRJE TË HAPURA NGA INSTITUTI EVROPIAN I INOVACIONIT DHE TEKNOLOGJISË (EIT)

 1. EIT CLIMATE-KIC: CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST: CLIMACCELERATOR ORGANISERS (EUROPE)

ClimAccelerator është një program global për start-up-et  për të inovuar, katalizuar dhe shkallëzuar potencialin e zgjidhjeve të tyre klimatike. Ata po i kthejnë start-up-et në biznese të suksesshme dhe po shfrytëzojnë fuqinë e zgjuarsisë njerëzore për të nxitur ndikim të shpejtë dhe për të zhbllokuar një të ardhme të qëndrueshme për të gjithë.

Fushat:

 1. Bujqësia
 2. Ekonomia Blu
 3. Dekarbonizimi industrial

Afati i aplikimit: 14.09.2024 

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohuni: https://www.euro-access.eu/en/calls/1431/EIT-Climate-KIC-Call-for-Expression-of-Interest-ClimAccelerator-Organisers-Europe

 • EIT MANUFACTURING: CALL FOR PROPOSALS 2025

Kjo thirrje  synon të trajtojë sfidat kritike industriale të identifikuara në pesë fusha tematike: Metaverse Industriale, Energjia e Rinovueshme, Ekonomia Rrethore, Industria Neto Zero dhe AI-Data.

Fokusi në Arsim:

Tema 1: Prodhimi i qëndrueshëm për të ardhmen

Propozimet në këtë temë pritet të mbulojnë aftësitë dhe kompetencat në fushat e mëposhtme:

 • Integrimi i Energjisë së Rinovueshme
 • Zbatimi i ekonomisë rrethore
 • Strategjitë Net-Zero

Tema 2: Inovacioni dixhital në prodhim

Propozimet në këtë temë pritet të mbulojnë aftësitë dhe kompetencat në fushat e mëposhtme:

 • Zbatimi Industrial Metaverse
 • Analiza e të dhënave në prodhim

Fokusimi në Programin e Inovacionit dhe Sipërmarrjes në Master dhe Doktoraturë

EIT Manufacturing Master School- Shkolla verore 2025

Propozimet në këtë temë pritet të mbulojnë sa vijon:

 • Aspektet e gjelbra dhe të dixhitalizimit të prodhimit. 
 • Module novatore me vlerë të shtuar për zhvillimin e  inovacionit dhe sipërmarrjes dhe kompetencave të qëndrueshmërisë.

EIT Manufacturing Doctoral School – Programi i Inovacionit 2025

Propozimet në këtë temë pritet të mbulojnë sa vijon:

 • inovacionin në prodhim;
 • Integrimi i aktiviteteve të sipërmarrjes me theks në IPR, Etikën dhe krijimin e startup-eve.

Afati i aplikimit: 8 Korrik 2024

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohuni: https://www.eitmanufacturing.eu/calls/call-for-proposals-2025/

 •  EIT DIGITAL OPEN INNOVATION FACTORY

Dërgoni propozimin tuaj në programin “Open Innovation Factory 2024” të EIT Digital dhe merrni mbështetjen për të formatuar teknologjinë tuaj, për të regjistruar klientët dhe për të tërhequr investime.

Fushat:

 • Teknologjia Dixhitale
 • Industria Dixhitale Qytetet Dixhitale
 • Mirëqenia Dixhitale
 • Financat Dixhitale – të Axhendës Strategjike të Inovacionit

Propozimet e përzgjedhura do të marrin mbështetje financiare nga EIT Digital dhe do të bashkëngjiten në ekosistemin pan-Europian me mbi 350 partnerë nga biznesi dhe industria, kërkimi, akademia, investimet dhe sektori publik

Afati i aplikimit:31 Dhjetor 2024

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohuni: https://www.eitdigital.eu/open-innovation-factory-2024/

 • THE REGENERATIVE AGRICULTURE REVOLUTION (COURSE).

Kurs dy-javor që synon t’ju mësojë se çfarë përfshin bujqësia rigjeneruese, pse është e rëndësishme për të ardhmen e bujqësisë dhe si të zbatohet kalimi në modelin rigjenerues. Kursi thellohet në pasojat e miratimit të praktikave rigjeneruese për shëndetin e tokës dhe biodiversitetin, si dhe për jetesën e fermerëve. Së fundmi, studentët do të shqyrtojnë përgjegjësitë e korporatave dhe konsumatorëve, si dhe politikat e BE-së që synojnë të çojnë industrinë drejt një të ardhme të qëndrueshme.

Afati i aplikimit: Fleksibël

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohuni:   The Regenerative Agriculture Revolution | EIT Food Learning Services/

5. URBANISATION AND HEALTH MOOC (MOOC=KURS MASIV I HAPUR ONLINE)

Mësoni rreth faktorëve kyç përcaktues të shëndetit urban dhe metodave inovative dhe qasjeve të përqendruara tek njerëzit për të krijuar zgjidhje të qëndrueshme. Prezantimet dhe studimet e rasteve ofrohen nga studiues dhe një numër i madh i aktorëve lokalë dhe globalë të angazhuar në planifikimin urban.

Afati i aplikimit: Përgjatë gjithë vitit

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohuni: MOOC programme | Urbanisation & Health | EIT Health

6. DEMENTIA INCLUSIVE HOSPITALS FROM A UNIVERSAL DESIGN APPROACH

Kursi MOOC (Kurs Masiv i Hapur Online) udhëzon profesionistët e shëndetit dhe të tjerët në dizajnimin/planifikimin e një përvoje spitalore që mbështet nevojat e pacientëve me demencë.

Afati i aplikimit: Përgjatë gjithë vitit

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohunihttps://eithealth.eu/programmes/dementia-inclusive-hospitals/   

Dementia Inclusive Hospitals | EIT Health

7. SCIENCE4PANDEMICS

Përmes një loje online, “Science4Pandemics” edukon të rinjtë, veçanërisht adoleshentët, rreth sëmundjeve infektive. Kjo nismë arsimore synon të rrisë mirëkuptimin e njerëzve mbi pandemitë, t’i pajisë ata me aftësi të rëndësishme në menaxhimin e burimeve dhe vendimmarrje, si dhe të përmirësojë njohuritë e tyre mbi masat për të parandaluar dhe zbutur pandemitë.

Afati i aplikimit: Përgjatë gjithë vitit

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohuni: Science4Pandemics Online Game | EIT Health

8. CERTIFIED INNOVATION PATH: DIGITAL MEIDICAL DEVICES

I projektuar për studentët Master dhe PhD, të diplomuar dhe profesionistë të kujdesit shëndetësor. Ky program dinamik synon të përmirësojë dhe riaftësojë aplikantët në inovacionin dhe adoptimin e pajisjeve mjekësore dixhitale.

Afati i aplikimit: Përgjatë gjithë vitit

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohunihttps://eithealth.eu/programmes/health-data-innovation/ 

9. CERTIFIED INNOVATION PATH: HEALTH DATA INNOVATION

I përshtatur për studentët e nivelit master dhe PhD, të diplomuar dhe profesionistë të kujdesit shëndetësor, ky program i veçantë ju jep aftësinë për të kombinuar njohuritë e kujdesit shëndetësor me inovacionin, ndërmarrësinë dhe aftësitë e lidershipit.

Afati i aplikimit: Përgjatë gjithë vitit

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohuni : https://eithealth.eu/programmes/health-data-innovation/  Certified Innovation Path: European Health Data Space | EIT Health

10. HEALTHCARE ENTREPRENEURSHIP 101

Thellohuni “në sipërmarrjen e kujdesit shëndetësor 101” dhe zbuloni potencialin tuaj si pionier në kujdesin shëndetësor.

I përshtatur për inovatorë të rinj dhe liderë aspirantë, ky program ju fuqizon për të identifikuar dhe zhvilluar mundësi të reja inovative tregtare, të nxitni inovacionin e produkteve ose të lançoni sipërmarrje të reja biznesi.

Afati i aplikimit: Përgjatë gjithë vitit

Për më shumë informacion ju lutemi drejtohuni : https://eithealth.eu/programmes/healthcare-entrepreneurship-101/

Leave a Reply