Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

THIRRJE PËR MOBILITET STAFI AKADEMIK

Në kuadër të marrëveshjes që Univestiteti “Fan S. Noli” ka nënshkruar me St. Cyril. and St. Methodius University, Veliko Tarnovo, për projektin Erasmus+ KA107, Rektorati shpall thirrjet për mobilitet stafi akademik në fushat e Shkencave të Edukimit dhe Gjuhëve. Personat e interesuar duhet t’i paraqesin propozimet e tyre për mobilitet mësimdhënës në këtë universitet, pranë Zyrës së projekteve dhe kërkimit shkencor (UNIKO), deri në 29 janar 2021.

 

Leave a Reply