Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për mobilitet në Universitetin e Eskisehir Osmangazi Turqi

Hapet thirrja për studentë të Fakultetit të Bujqësisë, dhe Departementit të Gjuhëve të Huaja  cikli Bachelor/ Master , për mobilitet studimesh në Universitetin e Eskisehir Osmangazi Turqi

Shkembimi i studimeve parashikohet për semestrin e dytë, viti akademik 2023-2024.

Studentët e interesuar janë të lutur të paraqesin kërkesën për aplikim, deri në datën 15 nëntor 2023, pranë

Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Godina e Rektoratit, Kati II, R25. 

Për detajime të mëtejshme, ju lutemi, shkruani në email: 

fstillo@unkorce.edu.al
easabella@unkorce.edu.al

Leave a Reply