Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“TË THYEJMË SË BASHKU MITIN E MOSNDËSHKIMIT TË KORRUPSIONIT”- FORUM I HAPUR I ORGANIZUAR NGA FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DHE SHKENCAVE HUMANE NË BASHKËPUNIM ME KOMITETIN SHQIPTAR TË HELSINKIT

Në datën 21 mars 2023, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane në bashkëpunim me Komitetin Shqiptar të Helsinkit zhvilluan Forumin e hapur me temë: “Të thyejmë së bashku mitin e mosndëshkimit të korrupsionit”. Takimi, ku ishin të pranishëm pedagogë e studentë të këtij Fakulteti u drejtua nga z. Lufti Dervishi, ndërsa fillimisht u përshëndet edhe nga prof. as. dr. Sonela Stillo dekan i FSHNH.

Nëpërmjet kësaj veprimtarie KSHH kishte për qëllim t’u ofronte mundësinë të rinjve të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, të bëheshin pjesë e këtij diskutimi të hapur me përfaqësues të fushave të ndryshme, të cilët promovojnë vlera të integritetit, duke përfshirë këtu edhe profesorë të Universitetit, të cilët nëpërmjet një përzgjedhjeje nga vetë studentët, cilësohen si shembujt më të mirë të cilët promovojnë integritetin akademik. Gjithashtu në këtë takim studnetët u njohën edhe me kuadrin ligjor aktual në fuqi kundër korrupsionit, me fokus mekanizmin e raportimit dhe rolin e institucioneve të specializuara kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (SPAK dhe GJKKO).

Leave a Reply