Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

TAKIM NË KUADËR TË BASHKËPUNIMIT TË FAKULTETIT EKONOMIK ME DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Në datën 6 dhjetor 2021, dekania e Fakultetit Ekonomik, prof. as. dr. Ledina Alolli dhe specialisti i Qendrës së Karrierës dhe Alumnit z. Romeo Terolli pritën në takim drejtuesin e Sektorit Juridik të Drejtorisë së Përgjjthshme të Pronësisë Industriale, z. Përparim Mezini, si dhe  specialistët, z. Marsid Sedja dhe z. Luan Sallaku. Takimi u fokusua në bashkëpunimin në kuadër të trajnimeve, orëve të hapura dhe mundësitë për zhvillimin e internship-eve për studentët e Fakultetit Ekonomik pranë DPPI-së.

Përfaqësuesit e DPPI-së bënë një prezantim për rëndësinë që ka njohja e studentëve me patentat për shpikje, markat tregtare dhe shërbimet, disenjot industriale, treguesit gjeografikë, topografitë e produkteve gjysmpërçuese etj.

Dekania e Fakultetit Ekonomik, prof. as. dr. Ledina Alolli u shpreh e gatshme për krijimin sa më shpejtë të mundësive për trajnime dhe internshipe për studentët e Fakultetit Ekonomik.

Leave a Reply