Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

TAKIM ME PEDAGOGË TË GJUHËS ANGLEZE NË KUADËR TË PROJEKTIT: “MËSIMDHËNIA E INTEGRUAR E GRAMATIKËS SI HAP DREJT PËRFSHIRJES SË QËNDRIMIT KOMUNIKATIV NË MËSIMIN E GJUHËS ANGLEZE SI GJUHË E HUAJ NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR SHQIPTAR”, I FINANCUAR NGA AKKSHI

Në datën 9 maj 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua një takim me pedagogë të gjuhës angleze në vijim të takimeve në kuadër të projektit “Mësimdhënia e integruar e gramatikës si hap drejt përfshirjes së qëndrimit komunikativ në mësimin e gjuhës angleze si gjuhë e huaj në arsimin parauniversitar shqiptar”, i financuar nga AKKSHI.

Të pranishmit diskutuan mbi mundësinë për të sjellë module specifike në ndihmë të mësuesve në lidhje me integrimin e gramatikës me aftësitë e tjera gjuhësore.

Leave a Reply