Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

PROGRAMI GLOBAL UGRAD PËR STUDENTËT QË VAZHDOJNË STUDIMET BACHELOR I OFRUAR NGA AMBASADA AMERIKANE

Programi Global UGRAD është një program i financuar nga Departamentit i Shtetit. i cili jep bursa për studentë të nivelit universitar në 55 vende të botës, studentët caktohen në kolegje dhe universitete në të gjithë Amerikën, ku marrin pjesë në një semestër të nivelit parauniversitar pa diplomë.

Bursa mbulon udhëtimin, shkollimin, dhomën, siguracionin për aksidente/sëmundje, një pagesë të vogël mujore, dhe shpenzime për libra. Pjesëmarrësit jetojnë në konvikt me bashkëmoshatarët e tyre amerikanë ose në banesa me familje amerikane. Global UGRAD është një program shkëmbimi i pavarur, i konceptuar për t’i ekspozuar studentët ndaj sistemit arsimor, shoqëror dhe kulturor amerikan. Të gjithë studentëve u kërkohet të marrin pjesë vullnetarisht në aktivitetet e shërbimit komunitar, si dhe të marrin pjesë në aktivitete të zhvillimit profesional si pjesë e programit Global UGRAD. Studentët largohen nga Amerika me idenë për t’u bërë udhëheqës në profesionet dhe komunitetet ku jetojnë thuhet në njoftimin e Ambasadës.

Studentët që kanë mbaruar programin Global UGRAD mund të aplikojnë për programin Fulbright, të përfitojnë specializime të rëndësishme ndërkombëtare, dhe të punojnë në biznese ose administratë në vendet e tyre. Finalistët do të përzgjidhen në bazë të rezultateve akademike, aftësive drejtuese, dhe përgatitjes së tyre për të studiuar në Shtetet e Bashkuara”.

FUSHAT E STUDIMIT

Global UGRAD është i hapur për të gjitha fushat e studimit.

KËRKESAT PËR KUALIFIKIM

Progami Global UGRAD është i hapur për këdo që është:

 • Mbi 18 vjeç
 • Shtetas shqiptar, aktualisht rezident në këtë shtet
 • Të ketë mbaruar vitin e parë të universitetit përpara se të fillojnë programin Global UGRAD
 • I regjistruar si student në çdo universitet të akredituar, publik ose privat, dhe ka të paktën një semestër për të kryer në vendin e tij në përfundim të programit Global UGRAD; Programi Global UGRAD nuk mund të konsiderohet si semestër përmbyllës për një student universiteti.
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar (Një program trajnimi për përmirësimin e gjuhën angleze, mundësohet për disa finalistë); të aftë për të filluar studimet në Shtetet e Bashkuara në Gusht 2018 ose Janar 2019 (kandidatët e zgjedhur nuk mund të fillojnë me vonë se këto data)
 • Të ligjshëm për t’u pajisur me vizën amerikane për studentë (J-1) që nevojitet për këtë program
 • Të ndërgjegjshëm për t’u kthyer në vendin e tyre pas përfundimit të programit

UDHËZIME PËR APLIKIMIN

 Një aplikim i plotë duhet të përmbajë:

 • Aplikimin
 • Një ese
 • Kopje të pasaportës biometrike ose kartës së identitetit
 • Listë zyrtare të notave të universitetit (të noterizuara)
 • Dy letra reference (të shkruara në anglisht). Një referencë duhet të jetë akademike dhe e shkruar nga një pedagog ose asistent pedagog nga fusha kryesore e studimit. Referenca e dytë mund të jetë jo akademike e cila ka të bëjë me jetën ose punën e kandidatit.
 • Ekuivalentim i notave sipas sistemit amerikan të vlerësimit
 • Aftësia në gjuhën angleze

Nuk kërkohet të jepet testi i TOEFL gjatë kohës së aplikimit. Kandidatëve të përzgjedhur do t’u kërkohet të japin testin zyrtar të TOEFL pasi janë kualifikuar. Programi do të mbulojë shpenzimet e testit zyrtar.

Kërkohet që kandidatët e interesuar TË APLIKOJNË ONLINE në faqen zyrtare, udhëzuesin e gjeni bashkëngjitur

https://www.worldlearning.org/worldlearning/assets/File/pdfs/Step-by-Ste…!

Nxitoni! Afati i fundit është 31 Dhjetor, 2017 ora 11:00PM (ora shqiptare).

Leave a Reply